;

Privacyverklaring

 1. Inleiding www.vcontent.nl (hierna "de website" genoemd) is een website die wordt beheerd door Zizow Media (hierna "wij" genoemd). Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonlijke gegevens en nemen daarom de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:
 • Naam en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u de diensten van onze website te kunnen leveren;
 • Om u te informeren over onze diensten en nieuwsbrieven;
 • Om onze website te verbeteren en te beveiligen;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:
 • Persoonsgegevens van klanten: zolang als de klantrelatie bestaat en daarna nog maximaal 2 jaar;
 • Persoonsgegevens van bezoekers van de website: maximaal 2 jaar.
 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens? Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

 2. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij er onder meer voor dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken.

 3. Uw rechten U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een leesbaar formaat te ontvangen.

 4. Contactgegevens Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via info@vcontent.nl.

 5. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Als de wijzigingen van materieel belang zijn, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen via onze website of via e-mail.

  Laatst bijgewerkt: 01-01-2023